Можно ли получить паспорт книжку в Украине?

О паспорте гражданина Украины в форме книжки

вноситься народними депутатами України Новинським В. В., Гриб В. О., Магерою С. В., Шпеновим Д. Ю., Шенцевим Д. О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про паспорт громадянина України у формі книжечки

Стаття 1. Паспорт громадянина України у формі книжечки

1. Паспорт громадянина України у формі книжечки є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2. Паспорт громадянина України у формі книжечки видається громадянинові України на його письмову вимогу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, після досягнення 14-річного віку.

3. Бланки паспортів у формі книжечки виготовляються у вигляді паспортної книжечки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Вимоги до паспорта громадянина у формі книжечки

Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88 х 125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок. Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис «Україна», нижче — зображення Державного герба України, під ним — напис «Паспорт». На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі — зображення Державного прапора України, нижче — напис «Паспорт громадянина України».

На першу і другу сторінки паспортної книжечки заносяться прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження. На першій сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для підпису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи засвідчуються мастиковою, а фотокартка — випуклою сухою печаткою.

Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та фотокартка печатками не засвідчуються.

Третя, четверта, п’ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта, а сьома, восьма і дев’ята — для особливих відміток. На десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятій — шістнадцятій — про реєстрацію постійного місця проживання громадянина.

На прохання громадянина до у формі книжечки може бути внесено (сьома, восьма і дев’ята сторінки) на підставі відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фактор.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Законом, забороняється.

2. Записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Стаття 3. Термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки

1. Термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежується.

2. До паспорта громадянина України у формі книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

Стаття 4. Порядок видачі, обміну паспорта громадянина України у формі книжечки та порядок користування ним

1. Видача та обмін паспорта громадянина України у формі книжечки провадяться у місячний термін за місцем реєстрації громадянина.

Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку провадиться у п’ятиденний термін.

2. Для одержання паспорта громадянина України у формі книжечки громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

свідоцтво про народження;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм;

у необхідних випадках — документи, що підтверджують громадянство України.

3. За видачу паспорта громадянина України у формі книжечки державне мито не справляється.

4. Для вклеювання до паспорта громадянина України у формі книжечки нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотокартки зазначеного розміру.

5. Обмін паспорта громадянина України у формі книжечки провадиться у разі:

зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;

встановлення розбіжностей у записах;

непридатності для користування.

Для обміну паспорта громадянина України у формі книжечки громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

паспорт, що підлягає обміну;

дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

Для обміну паспорта громадянина України у формі книжечки у зв’язку із зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

6. Для одержання, обміну паспорта громадянина України у формі книжечки і вклеювання до нього нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного віку або зміни (переміни) прізвища, імені чи по батькові, встановлення розбіжностей у записах або непридатності паспорта для користування.

7. Про втрату паспорта громадянина України у формі книжечки громадянин зобов’язаний терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, який видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу. Форма тимчасового посвідчення та порядок його видачі встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8. Паспорт особи у формі книжечки, яка припинила громадянство України, підлягає поверненню до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

9. Паспорт у формі книжечки особи, яка померла, здається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Знайдений загублений паспорт у формі книжечки підлягає здачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

10. В особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт у формі книжечки вилучається за рішенням суду. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт у формі книжечки повертається його власникові.

Читайте также  Кто имеет право на получение путевки в санаторий?

11. Забороняється вилучення у громадянина паспорт у формі книжечки, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

1) преамбулу викласти у такій редакції:

«Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів (крім паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки), що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи.»;

2) частину четверту статті 21 викласти у такій редакції:

«4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, а також у формі книжечки, порядок виготовлення якої регулюється Законом України «Про паспорт громадянина України у формі книжечки».

4. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Пластиковые карты вместо паспорта. Кабмин решил вывести из оборота паспорт в форме книжечки

Кабинет министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты. Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа, пишет РБК-Украина.

Срок действия паспорта составляет:

 • для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
 • для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу данного закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, — фотографию при оформлении паспорта;
 • для лиц в возрасте от 45 лет — бессрочно при условии, что до вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, — фотографию при оформлении паспорта.

Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту.

Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.

Комментарии — 10

Неужели Зеленский — именно тот единственный человек на Земле который придумал оформлять документ в виде пластиковой карточки?

Данная инициатива — одно из немногих положительных начинаний. Тем более что в данном случае это даже не начинание, а завершение процесса начатого ещё при Януковиче. Хотя президент и пластиковый паспорт вообще то говоря никак не связаны: эти вопросы всегда решали Верховная Рада и кабинет министров. Так что уместней говорить о Шмыгале, Яценюке и Гройсмане.

 • 23.06.2021
 • 15:17 Слияние студии MGM с компанией Amazon будет рассматривать FTC, а не Минюст. Результат под вопросом
 • 22.06.2021
 • 18:31 ОВГЗ-аукцион 22 июня прошел успешно. Привлекли в бюджет 11,383 миллиарда
 • 16:06 НБУ рассказал, почему банки будут меньше покупать ОВГЗ
 • 12:27 ФГВФЛ предложит на аукционе 2 июля два самолета Boeing. Стартовая цена — более 830 миллионов
 • 21.06.2021
 • 12:03 Чтобы регулировать работу международных брокеров, Украине нужно стать членом IOSCO — Магомедов
 • 11:09 Банки предоставили кредиты под портфельные гарантии на общую сумму более 3 миллиардов
 • 10:02 Рынок небанков за неделю: 2 новые компании появились, 7 отказались от лицензии, а 5 исключили из реестра
 • 20.06.2021
 • 17:10 Швейцария снова стала самой конкурентоспособной страной
 • 16:11 Государство рассчитывает благодаря налоговой амнистии вывести из тени минимум $20 миллиардов — Гетьманцев (видео)
 • 14:12 Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ в период избирательных кампаний 2023-2024 годов — BofA

Сообщить об ошибке

Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание

Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.

Введите E-mail, чтобы получить ответ:

Загрузить скрин страницы с ошибкой:

Райффайзен Банк Аваль

Курсы по городам

© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859

Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua

Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.

Телефон: (044) 392-47-40

Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов

График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00

Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж

Украинцам придется поменять паспорта и отказаться от книжечек: какие новшества подготовили в Раде

Бумажные паспорта в виде книжечек в Украине скоро останутся в прошлом. Государство планирует перевести всех граждан на использование ID-карт едва ли не в принудительном порядке. Но даже в этом процессе эксперты нашли немало проблем, которые власти еще предстоит решить.

Сам законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в середине 2020 года, но лишь теперь его вынесли для рассмотрения в зале. К чему именно готовиться украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому и когда заменят паспорт?

В Украине ID-карты начали выдавать с 2016 года тем, кто получал паспорта впервые. С того времени они, как и бумажные книжечки, являются одинаково официальными документами. Однако тогда же у всех граждан появилась возможность по желанию обменять бумажный вариант на цифровой.

В Государственной миграционной службе уточнили, что за все время «пластиковых» паспортов выдали лишь около 6 млн. В ВР такие показатели считаются низкими. Поэтому решили добровольно-принудительно перевести граждан на е-паспорта. В будущем украинцам будут менять бумажные паспорта на ID-карты:

по достижении 25 лет;

по достижении 45 лет.

То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорта свои новые фотографии. Когда украинцы будут сдавать для процедуры документы в виде книжечки, им будут возвращать уже пластиковые паспорта.

Также рассматривается вариант с тем, чтобы признать бумажные паспорта недействительными в случаях:

изменения фамилии, имени или отчества, даты и места рождения;

обнаружения ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодности из-за заполнения всех страниц;

внесения сведений, непредусмотренных законодательством;

смерти лица, которому выдали паспорт;

окончания срока действия;

После принятия закона бессрочно пользоваться бумажными паспортами смогут те украинцы, которым уже исполнилось 45 лет и у которых вклеены все необходимые фотографии. Но если такой гражданин захочет изменить семейное положение, фамилию, место жительства или потеряет паспорт, то в итоге он все равно получит ID-карту.

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде по инициативе правительства, а остальные комитеты позже его поддержали. Однако есть вероятность, что ко второму чтению будут внесены коррективы. Нардеп из профильного комитета от «Слуги народа» Игорь Фрис рассказал OBOZREVATEL, почему решили заменить бумажные паспорта на пластиковые:

Читайте также  Как можно получить статус беженца в Канаде?

технические трудности

«Нет паспортов-книжечек, их не будет, их не будут выпускать. Есть только остатки. По данным Государственной миграционной службы, оборудование, которое выпускает их, вывели из эксплуатации год или полтора назад», – сказал нардеп.

борьба с рейдерством на временно оккупированных территориях

«Огромное количество паспортов осталось на оккупированных территориях, используются полным ходом с подделкой. И огромное количество прав на недвижимое имущество при смене на корпоративные права на недвижимость по таким паспортам было рейдерским способом захвачено. Невозможно проверить подлинность такого документа по данным Единого демографического реестра», – сказал Фрис.

Паспорта в форме ID-карт нравятся не всем украинцам, и немало критики было еще с самого начала их появления. Несмотря на то, что такой паспорт можно использовать онлайн в приложении Дія, некоторые выдержки приходится распечатывать и носить с собой отдельно. Да и считыватели для документов доступны не всем. В Раде заверили, что о проблемах знают и исправят их.

«Эта проблематика связана с тем, что даже нотариусы не имеют доступа к единому демографическому реестру, в котором указана информация, которая меняется. Когда выдается карточка, то на чип записываются первичные данные, и он не подлежит перезаписи. Но в любом случае предоставление доступа к единому демографическому реестру – это правило другого законопроекта, который был поддержан комитетом. Просто надо предоставить доступ к реестру лицам с соответствующими государственными функциями и проблемы будут решены автоматически», – заверил Фрис.

Юристы же отмечают, что в странах ЕС карточки могут аккумулировать всю информацию, в частности, медицинскую и налоговую, в отличие от ID-карт в Украине. Поэтому перед тем, как отбирать бумажные документы, нужно сделать комфортным использование е-паспортов.

«Мне кажется, что это долговременная история. Действительно, рано или поздно мы все перейдем на ID-карты. Вместе с тем, я вижу на сегодня две проблемы: большое количество населения Украины и невозможность одновременно всех перевести, а вторая – это сохранение всей персональной информации. Многие страны сталкиваются с тем, что очень трудно сохранить базу, чтобы к ней никто не имел доступа«, – прокомментировала OBOZREVATEL юрист Злата Симоненко.

Кроме того, она выделила и жителей временно оккупированных территорий, ведь в уголовной юстиции действительно много дел о подделке документов. Также есть лица, которые одновременно имеют паспорт гражданина Украины, России и «документы» террористических «Л/ДНР». И невозможно точно установить, какой паспорт у них есть.

«Как это будет работать с людьми из оккупированного Донбасса или Крыма, трудно сказать. Мне кажется, это первый этап на пути, который будет продолжаться лет 10, чтобы всех перевести и нормально все сделать», – добавила юрист.

Процесс цифровизации документов запущен и от него никуда никто не денется. Гражданам в любом случае придется привыкать и приспосабливаться к изменениям, а также к сложностям, которые могут возникнуть из-за несовершенного законодательства. Итак, станут ли для украинцев удобными в использовании ID-карты и как быстро всех граждан на них переведут, покажет время.

Все — в суд. Можно ли в Украине получить паспорт-книжку вместо ID-карты

Информатор Деньги писал, что 19 сентября 2018 года вышло образцовое решение Большой палаты Верховного суда, в котором говорится о том, что действия миграционной службы, отказывающей в выдаче паспорта-книжки, незаконны. За это время тысячи украинцев оспорили самоуправство миграционной службы и выиграли суды на основании этого образцового решения. Но что дальше, ведь в миграционной службе утверждали — нет механизма выдачи, законодательство изменилось, вы испортите жизнь своим детям и т.д.

Напомним нашим читателям историю и суть этого судебного документа. В 2017 году жительница Житомира Наталья Дегтярь подала в суд на миграционную службу, которая отказала ей в выдаче бумажного паспорта вместо ID-карты. К этому иску присоединились еще более ста человек. Вообще, обращения украинцев в суд по поводу желания получить паспорта-книжки были настолько массовые, что Житомирский окружной административный суд обратился в Верховный суд, чтобы там приняли образцовое решение.

Большая палата Верховного суда установила, что миграционная служба нарушает права людей и назвала некачественными и дискриминационными несколько законов Украины.

Также Верховный суд отмечает, что в выдаче паспорта-книжки отсутствует какая-либо угроза национальной безопасности, экономическому благосостоянию или правам человека, а потому сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия является вмешательством государства в его личную и семейную жизнь.

Государство не предоставило никакой альтернативы своим гражданам, которые отказываются от обработки персональных данных. И это, по мнению суда говорит о не качественности закона «О защите персональных данных» и нарушении конституционных прав гражданина Украины. Технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Лица, которые отказались от обработки их персональных данных, должны иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности. Суд назвал закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» неконституционным и дискриминационным.

Суд обязал миграционную службу выдать истцам паспорт в виде книжки на основании Постановления Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-ХII, а выводы Большой палаты Верховного суда впредь использовать для рассмотрения типичных дел.

Это решение было принято 19 сентября 2018 года. С того времени суды в Украине, начали массово принимать решения в пользу граждан — украинцам вернули право на получение паспорта-книжки. Но реализовать это право граждане Украины смогут только сейчас.

21 июня 2019 года, через 9 (!) месяцев после появления на свет решения Верховного суда МВД издало приказ «Об утверждении временного порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины».

Нет, конечно же, мы понимаем, МВД не может вносить изменения в законы Украины, а Верховной Раде было не до того — никто не стал менять некачественные и дискриминационные законы, которые не соответствуют Конституции страны — а просто в очередной раз усложнили жизнь людям.

Итак, главное чтобы реализовать конституционное право гражданина Украины на получение паспорта-книжки украинцы должны иметь на руках вступившее в законную силу решение суда, которое обязывает Государственную миграционную службу выдать этому конкретному человеку паспорт-книжку.

А нельзя ли просто на основании Постановления Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-ХII, которое никто, кстати, не отменял, выдавать бумажный документ всем желающим? Ведь если следовать логике приказа МВД, реализацию других основных прав и обязанностей граждан Украины тоже можно легко организовать через суд. Хочешь пенсию — в суд, хочешь водительские права — да, пожалуйста, но сначала — в суд! Хочешь получить образование — в суд!

Приказ МВД, по сути отменяющий здравый смысл, Конституцию и Постановление ВР для торжества технического прогресса — такого страна еще не видела.

Какие возможности дает украинский паспорт в России

Можно ли с украинским паспортом въехать на территорию РФ? Может ли человек, имеющий украинский паспорт оформить в банке кредит? Что делать, если национальный паспорт потерян на территории России?

Прежде всего, отметим, что паспорт гражданина Украины представляет собой документ, который подтверждает личность и гражданство Украины его владельца.

Читайте также  Где легче всего получить гражданство ЕС?

Въезд на территории России

Начнем с пересечения границы РФ.

Может ли гражданин Украины выезжать в Россию по своему внутреннему паспорту?

Как бы мы не хотели, но политика всегда накладывает отпечаток на жизнь обычных граждан. Властями Украины был принят закон, по которому с 1 марта 2020 года выезд на территорию России и прохождение украинской границы может осуществляться только по заграничным паспортам для детей и взрослых.

Важно! То есть теперь граждане Украины не смогут пересечь украинскую границу с Россией по внутреннему паспорту либо по ID-карте.

Данное правило не распространяется на беженцев-украинцев.

Все ли граждане Украины могут пересечь российскую границу?

Нет, есть так называемые «персоны нон грата», для которых не разрешен въезд на территорию РФ. Запрет распространяется на некоторых украинских политиков, бизнесменов, представителей радикальных украинских группировок, а также на лиц, которые скрываются от уголовной ответственности.

Действие внутренних паспортов на территории России

С нашей стороны, власти не «закручивают гайки» в отношении украинских граждан. Поэтому граждане Украины с внутренними паспортами, а также с ID-картой, имеют право находиться на территории РФ, а также получать РВП, ВНЖ.

Что представляет собой ID-карта?

ID-карта – своего рода пластиковый аналог паспорта. Это биометрический паспорт гражданина Украины, который оформляется согласно нововведениям Евросоюза.

На ID-карте указывается: наименование документа, страна выдачи, место рождения гражданина, полные ФИО получателя, пол, гражданство, уникальный номер созданной записи в реестре, индивидуальный числовой код документа, его серия и номер, оцифрованная фотография и личная подпись гражданина Украины.

По миграционной карте граждане Украины могут находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Для того чтобы трудоустроиться в России, гражданину Украины нужно пройти процедуру временной регистрации.

С 29 декабря 2018 г. для граждан Украины из ЛНР и ДНР действует Постановление Правительства РФ №1744, которое увеличивает срок временного пребывания таких граждан до 180 дней.

Пропажа (потеря) украинского паспорта в России

А что делать гражданам Украины, у которых украден либо потерян внутренний паспорт на территории РФ?

Если гражданин Украины обнаружил пропажу своего документа, то ему сначала нужно обратиться в отделение полиции и написать соответствующее заявление. На основании заявления гражданину Украины выдается справка о потере паспорта. Эту справку гражданин Украины должен предъявить в посольстве либо консульстве Украины и написать заявление о восстановлении документа.

Гражданину Украины выдадут свидетельство, с которым он может вернуться на родину и восстановить там паспорт.

Замена просроченного внутреннего паспорта

А можно ли заменить в России паспорт гражданина Украины, если он просрочен? Например, гражданину Украины исполнилось 25 лет либо 45 лет.

Нет, поменять паспорт можно только на территории Украины. В посольстве или консульстве в России не выдают национальных паспортов, а также не меняют их на ID-карты.

Кредит по внутреннему паспорту

А реально ли гражданину Украины получить кредит в банке? Может ли гражданин Украины, проживающий на территории РФ, оформить ипотеку?

Иностранцы наряду с российскими гражданами вправе оформить ипотечный кредит, ведь Закон № 102-ФЗ не ограничивает право заемщиков-иностранцев на кредитование под залог недвижимости.

Однако, как показывает практика, иностранцам, даже имеющим вид на жительство (ВНЖ) и хороший заработок, не так просто взять ипотечный кредит. Особенно, если речь идет об иностранцах из стран дальнего зарубежья.

Например, в Альфа-Банке оформить ипотечный кредит на срок до 30 лет могут резиденты Украины. При этом регистрация заемщика по месту жительства или пребывания не требуется. Сумма кредита может составить от 600 тысяч до 20 миллионов рублей при первоначальном взносе – от 10 % при покупке строящегося жилья и от 20 % при покупке готового жилья.

Какие документы для этого потребуются?

Для подачи заявки на кредит в банке необходимо предоставить следующий пакет документов:

 • внутренний паспорт, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
 • вид на жительство;
 • копию контракта, заверенную работодателем;
 • справку о доходах.

Но даже при наличии определенного пакета документов, обращаться следует только в те банки, где имеются программы кредитования для нерезидентов РФ.

Например, Альфа-банк, Европа банк, Ренессанс кредит, Сити банк, ВТБ 24.

Конечно, для граждан Украины существуют определенные ограничения при выдаче кредитов.

Так, срок действия кредитного договора определяется сроком контракта или сроком временной регистрации, без ВНЖ кредит невозможно получить.

Можно ли открыть счет в российском банке?

Может ли гражданин Украины разместить свободные денежные средства на депозите в российских банках?

Да, ограничений нет. Для того чтобы открыть счет в российском банке необходимы следующие документы: внутренний паспорт или ID-карту, документ, подтверждающий право нахождения (проживания) в РФ, миграционная карта.

Распространяются ли страховые гарантии АСВ на вклады иностранных граждан?

Да, вклады граждан Украины также застрахованы. Максимальная сумма возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Граждане Украины могут также открыть и валютный вклад.