Можно ли работать по студенческой визе в Чехии?

Студент и работа в Чехии

Может ли работать студент по студенческой визе в Чехии

В последнее время очень часто задают вопрос о том сколько может часов работать студент по студенческой визе?

Мы задали вопрос в полицию по делам иностранцев:

— Может ли студент работать и если может, то сколько часов находясь по студенческой визе?

Ответ полиции по делам иностранцев:

Se studentem může zaměstnavatel uzavřít:

Cо студентом, работодатель может заключить следующие виды договоров:

1. Dohodu o provedení práce – sjednává se na konkrétní úkol a nesmí přesáhnout 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel neplní žádnou oznamovací povinnost České správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně a rovněž neodvádí pojistné.

1. Соглашение о работе — это договор о выполнении конкретной, поставленной работодателем задачи или работы. Выполнение данной работы у одного работодателя не должно превышать 100 часов в год. В обязанности работодателя не входит уведомление чешской системы социального обеспечения или медицинской страховой компании о Вашей работе, а также работодатель не должен оплачивать Вам страховку.

2. Dohodu o pracovní činnosti – její rozsah může být vyšší než 100 hodin ročně, ale práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena (nejdéle však 52 týdnů). Zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, nejde-li o příležitostné zaměstnání. Příležitostným zaměstnáním je zaměstnání malého rozsahu, které nemá trvat a ani netrvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a to bez ohledu na výši příjmu.

2. Соглашение о трудовой деятельности – по данному соглашению Вы можете работать больше, чем 100 часов в год, но рабочие часы не могут превышать половину установленных рабочих часов (рабочей недели). Договор может быть заключен не более чем на 52 недели, на протяжении срока действия данного договора Вы можете работать. Работодатель регистрирует начало и окончание студенческой занятости в органы социального обеспечения. Исключением является срочная работа, которая длилась не больше чем 7 дней, не зависимо от оплаты данного периода работы.

3. Pracovní poměr – zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, stejně jako v případě dohody o pracovní činnosti.

3. Рабочая занятость — работодатель объявляет о начале работы студента и прекращении студенческой занятости в органы социального обеспечения Чехии, так же как и в случае «соглашения о трудовой деятельности“.

Na základě takto uzavřené dohody o brigádnické práci studentů je možné pracovat do výšky poloviny celkového pracovního fondu, t.j. 20 hodin týdně, což je 1.040 hodin ročně (naše dohoda o provedení práce má limit 100 hodin za rok, to je desetinásobně méně).

На основе этих соглашений о временной работе студента, студенты могут работать половину установленной рабочей недели, т.е. 20 часов в неделю, что составляет 1,040 часов в год (cоглашение о работе имеет ограничение в 100 часов в год, то есть в десять раз меньше).

Studenti by měli vědět, že je možné podle platných právních předpisů získat brigádu přes agenturu dvojím způsobem:

a) Agentury práci studentům zprostředkovávají

Student má tak možnost, aby mu byla práce zprostředkována. Co to v praxi znamená? Zaměstnavatel kontaktuje agenturu práce (personální agenturu) o dočasně volné místo, potřebu zaměstnání. Agentura studenta zprostředkuje. Zaměstnavatel se studentem uzavře Dohodu o provedení práce. Mzdu studentovi vyplatí zaměstnavatel. Agentura práce (personální agentura) vyfakturuje zaměstnavateli svou provizi, tj. režijní náklady spojené se zprostředkováním studenta.

b) Agentury studenty přímo zaměstnávají a zapůjčují firmám

Agentura postupuje podle novely Zákoníku práce v oblasti upravující tzv. agenturní zaměstnávání. Agentura zaměstná studenta formou pracovního poměru (dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní poměr na zkrácený úvazek). Pracovní poměr zakládá účast na sociálním (důchodovém a nemocenském) pojištění a započítává se jako doba odpracovaná pro důchodové účely i pro splnění podmínky výplaty podpory v nezaměstnanosti. Studenta pak agentura zapůjčuje různým zaměstnavatelům.

Студенты должны знать, что возможно в соответствии с действующим законодательством найти работу через агентство двумя способами:

а) Агентства для поиска работы студентам предлагают:

Работодатель связывается с кадровым агентством и сообщает о наличии временной вакансии. Агентство предлагает данную позицию студенту. Студент с работодателем заключает соглашения о выполнении работы. Зарплату студенту платит работодатель. Кадровое агентство выставляет счет работодателю за выполнение их работы.

б) Агентства трудоустраивают студента, после чего рекомендуют его для работы в компании:

Агентство должно действовать в соответствии с Трудовым кодексом. Кадровое агентство трудоустраивает студента на основании соглашения о трудовой деятельности (договор о рабочей занятости на неполный рабочий день). Занятость студента регистрируется во всех необходимых органах. После чего агенство предоставляет студента на работу другим фирмам.

Подработка в Чехии для студентов

Сегодня я затрону очень важную тему – подработку в Чехии для студентов. Эта информация будет полезна студентам, а также людям, ищущим в Чехии работу на неполный рабочий день. В статье я расскажу о том, на какое рабочее место в Чехии вы можете рассчитывать как студент, сколько составляет средняя заработная плата за подработку в Чехии, на каких условиях можно устроиться на работу и где искать подработку в Чехии.

Кто может устроиться на подработку в Чехии?

Вы имеете право устроиться на подработку (чеш. Brigáda) при наличии у вас одного из следующих разрешений на пребывание в Чехии:

 • студенческой долгосрочной визы (цели пребывания 23, 24, 99)
 • долгосрочной визы по воссоединению семьи
 • ПМЖ

Подробнее о ВНЖ и ПМЖ в Европе, если вы не разбираетесь в этом, можно прочитать в нашей одноименной статье.

Если вы находитесь в Чехии по студенческой визе, то имеете право на работу не более 100 часов в месяц, т.е. примерно 20-25 часов в неделю или неполный рабочий день (чеш. částečný úvazek).

При устройстве на подработку работодатель обязан заключить с вами один из следующих договоров:

 • Соглашение о трудовой деятельности (Dohoda o pracovní činnosti или DPČ)

Рабочее время по этому соглашению не может превышать 20 часов в неделю. В Соглашении о трудовой деятельности указывается объем подрядных работ, время работы и срок, на который оно заключается (определенный или неопределенный срок).

 • Соглашение о выполнении работ (Dohoda o provedení práce или DPP)

Заключается не более чем на 300 часов работы в календарный год на одного и того же работодателя. Вы можете заключать такое соглашение с несколькими работодателями, к каждому из которых применяются те же самые ограничения (например, у вас может быть три работодателя, на каждого из которых вы будете работать по 300 часов / календарный год = 900 часов / календарный год).

Внимание! При устройстве на подработку обязательно заключайте договор. Нередки случаи, когда недобросовестные работодатели не оплачивают выполненную работу, если договора не было. Кроме того, не рекомендую устраиваться на подработку, если ваша виза этого не позволяет: в случае проверки и вам, и вашему работодателю достанется.

На какое рабочее место в Чехии вы можете рассчитывать?

Наиболее распространенные места работы русских и украинских студентов в Чехии и стоимость часа работы на примере Праги я привела в табличке ниже. Для работы необходимо знать чешский язык, нелишним будет также знание дополнительного языка (например, английского или немецкого, если вы будете работать в иностранной компании или с туристами).

Читайте также  Что такое виза категории D?
Рабочее место Оплата в час
Работа на кассе в супермаркете, наклейка этикеток на товар 90 – 120 Крон
Комплектация посылок, работа на складе 85 Крон
Хостес/промоутер/раздача листовок 80 Крон
Продажа экскурсий на сегвее 60 Крон + % от продаж
Работа в McDonalds/Burger King и других фастфудах 60 –70 Крон
Сборка ягод на поле в летний сезон 60 –70 Крон
Временный секретарь 70 – 97 Крон
Уборщица 60 – 100 Крон
Ремонтные работы 100 Крон
Наполнение сайта контентом 70 – 120 Крон
Официант 80 – 100 Крон
Оператор в колл-центре 70 – 80 Крон

Многие подработки представляют отличную инвестицию в ваше будущее в Чехии как специалиста, ведь, поработав в компании и хорошо зарекомендовав себя там, вы вполне можете рассчитывать на полноценное трудоустройство и хорошую чешскую зарплату в ней по окончании вашего обучения. Это применимо как к чешским компаниям, так и к иностранным компаниям с офисами в Чехии.

Мой личный совет: не стоит устраиваться на работу в сувенирные магазины в Праге, принадлежащие соотечественникам и арабам. Денег за такую работу можно не дождаться.

Где искать подработку?

Подработку удобно искать на сайтах поиска работы в Чехии: Prace.cz раздел Brigády a přivýdělky, Jobs.cz, Fajn-brigady.cz. В описании каждой вакансии указывается контактное лицо, с которым надо связаться, после чего вас пригласят на собеседование.

Настоятельно рекомендую вам искать подработку и устраиваться на нее самостоятельно, т.к. нередки случаи, когда при устройстве через русскоговорящих посредников платить вам будут гораздо меньше, т.к. процент будет отходить этим самым посредникам. Таким образом, вместо 80 Крон за час работы вы получите всего 50 Крон за час. Чехи вообще никогда не предлагают работу ниже 50 Крон за час, поэтому если вы видите оплату ниже этой, это уже причина насторожиться. Если вы обращаетесь к посредникам из-за незнания чешского языка, лучше будет подучить язык и потом устроиться на работу самостоятельно.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, возможности подработки в Чехии для студентов существуют, их более чем достаточно. Я часто встречаю наших студентов за работой в супермаркетах и кофейнях Праги. Кроме того, подработка может хорошо вам помочь при трудоустройстве в Чехии в дальнейшем.

Вам также может быть интересно

Сайты для экономии в путешествиях!

Hotellook — Честное сравнение цен и скидок на отели и апартаменты в 50 системах бронирования (Booking, Agoda, Ostrovok.ru итд). Планируйте путешествие заранее и экономьте до 40%!

✈ Поиск самых дешевых авиабилетов без накруток у надежных агентств официальных дилеров Аэрофлота, S7, Уральских Авиалиний и всех известных авиакомпаний мира.

Всё о работе студентов: законы, оплата, вакансии, советы.

Содержание:

 1. Законодательные нюансы
 2. Где искать работу?
 3. Сколько можно заработать
 4. Выводы

Расходы на протяжении всех лет обучения в Чехии весьма умеренные, но желание чувствовать себя финансово независимым заставляет задуматься о дополнительном доходе. Оплата жилья, транспорта, питания и учебных принадлежностей — это тот минимум, на который необходимо тратить ежемесячно от 10 000 крон. Но есть еще и дополнительные статьи затрат: развлечения, гаджеты, путешествия, на которые родители студентов меньше всего желают тратить деньги.

Если вы только приехали в Чехию и, например, обучаетесь на языковых курсах, будьте готовы посвящать практически всё свободное время учёбе. Ведь главная цель — поступление в вуз. О работе лучше задумываться на втором курсе университета, когда процесс обучения уже отлажен и первые сессии позади. Однако, если подработка крайне необходима, то и в этом случае вариант всегда найдётся.

Законодательные нюансы

Очень внимательно отнеситесь к этому пункту. Подрабатывать в Чехии могут иностранные студенты со следующими разрешениями на пребывание в стране:

 • Студенческая долгосрочная виза (цель пребывания — пункты 23, 24 и 99).
 • Долгосрочная виза по воссоединению семьи
 • Постоянное место жительства (ПМЖ)

Выдержка из закона:
В соответствии с трудовым кодексом ЧР (§ 98 písm. j) zákona o zaměstnanosti), разрешение на работу, «трудовая» или «голубая» карты не требуются для найма иностранцев, которые на территории ЧР проходят подготовку к будущей профессии (обучаются). Под «подготовкой» подразумевается обучение на дневной форме в средней школе, консерватории, высшей специальной школе и на языковых курсах с правом приёма государственного языкового экзамена, а также в период обучения в университете на дневной форме.

В случае легального трудоустройства студенты заключают одно из следующих соглашений:

 • Договор о выполнении работ (Dohoda o provedení prace) — актуальный для найма работника на срок суммарно до 100 часов. Разрешается одновременно заключать соглашения с различными работодателями. С дохода в бюджет не уплачиваются страховые платежи.
 • Договор о трудовой деятельности (Pracovní smlouva) — заключается на период суммарно более 100 часов работы. В договоре прописываются особенности работы и сроки. Каждый месяц с дохода отчисляется 4,5-8% страховых взносов.

Всегда подписывайте один из вышеупомянутых договоров. Если по какой-то причине работодатель откажет в выплате заработной платы, закон будет на вашей стороне.

Чтобы жить, учиться и работать в Чехии, важно знать о всех правилах и законах Чехии. Подробнее о самых важных законах мы рассказали в данной статье >>>>>

Где искать работу?

Чтобы трудоустроиться, нужно как минимум владеть базовым чешским языком. Международные компании, которые сейчас активно развиваются на чешском рынке, требуют еще и знания дополнительных языков (очень часто английского или немецкого). Вакансии для студентов размещаются на следующих интернет-площадках.

Если вы — студент последних курсов, тогда ищите работу по специальности. Студенческая виза позволяет работать и на фулл-тайм, к тому же работодатели нередко идут на уступки в графике ввиду вашей учёбы. Полезными для поиска открытых позиций будут следующие сайты:

Нередко вакансии для студентов размещаются на информационных досках учебных заведений. Далеко не все эти предложения есть на указанные выше сайтах, зачастую трудоустроенные студенты сами же привлекают своих коллег к себе в компании.

Полезную информацию о работе в Чехии и фразы, которые вам стоит знать для поиска работы, вы найдете в этом видео:

Сколько можно заработать

Если мы говорим о подработке на неполный рабочий день, то на высокие доходы рассчитывать не стоит. Для популярных позиций действуют следующие почасовые ставки состоянием на 2020 год (заработная плата указана в кронах в час).

 • Кассир в супермаркете — 90-120
 • Продавец-консультант — от 100
 • Промоутер или администратор — 100
 • Работник заведений быстрого питания — 70-80
 • Формировщик посылок, грузчик — от 85
 • Промоутер экскурсий и туров — 70 и процент от стоимости реализованных билетов
 • Копирайтер или переводчик — 70-120
 • Секретарь — 80-120
 • Техник — 130
 • Официант, бармен — 80-100 + чаевые

Гибкий рабочий график и работы в выходные дни

Подработка с гибким графиком или так называемый «свободный график» — это идеальное решение для студента. Предложений более чем достаточно (в Праге), можно поработать «на бригаду» в магазинах, где в утренние или вечерние часы есть потребность в выкладке товара. Очень популярны среди чешских студентов утренние подработки в отелях на сервировке завтраков, обедов или ужинов. Многие подрабатывают в отелях на рецепции. Отели охотно нанимают иностранцев, а платят от 80 крон за час. В ресторанах и «фаст-фудах» ситуация аналогична: часто требуется «подмога» на утренние часы либо вечером в час пик.

Если у вас есть свободное от написания домашних работ время на выходных — неплохим вариантом будет туристическая сфера. Сопровождение групп и промоакции — давно пользуются популярностью среди студентов-иностранцев.

Работа на дому

Работа на дому привлекательна тем, что можно ее выполнять в удобное время. Студенты с хорошими языковыми знаниями часто выполняют переводы статей или удаленно «копирайтят». Старшекурсники подрабатывают репетиторами для абитуриентов, спросом пользуются занятия по подготовке к экзаменам, языки и точные науки. Средняя стоимость 1 часа работы составляет 200 чешских крон. Можно даже найти работу с ежедневной оплатой.

Копирайтинг — написание текстов в соответствии с определенными требованиями. Их основная тематика: реклама или презентация. Найти такую подработку можно на сайте freelance.cz, и подобных ему платформах. Также на таких сайтах проекты могут найти начинающие программисты и web-дизайнеры.

Работа во время каникул

Для студентов больше возможностей подработать во время летних и зимних каникул. Тогда Чехию посещает больше туристов и постоянным работникам сферы услуг нужна помощь. Наиболее активные и ответственные могут поработать кураторами для летних языковых курсов. Например, образовательный центр Prague Education Center привлекает своих выпускников (и не только) на позиции «Куратор Летней школы», где в обязанности входит сопровождение участников проекта и координация развлекательных ивентов. Приятными бонусами будут проживание, питание и возможность путешествовать в рамках проекта.

Студентам старших курсов

Студенту, который завершает обучение, стоит искать работу по специальности. Лучший вариант — крупная международная компания. Будьте готовы к бесплатной стажировке. Не факт, что после ее прохождения вам 100% предложат полноценный контракт, однако гарантированно получите новые знания, навыки и опыт. К слову, крупные компании весьма лояльно относятся к трудоустройству иностранцев, в том числе и студентов. Главное конкурентное преимущество иностранцев — дополнительный язык и мотивация, ведь в дальнейшем рабочий контракт гарантирует получение рабочей визы. В последнее время пользуются спросом студенты владеющие русским языком, поскольку многие фирмы ориентированы на русский рынок.

Ярмарки вакансий

Широкие возможности для стажировок и трудоустройства открывают ярмарки вакансий. Там вы узнаете о возможностях карьерного роста и предложениях крупных компаний и сможете оставить резюме. Подобные мероприятия организовывают в Высшей Школе Экономики, в Чешском Техническом Университете в Праге, Техническом университете в Брно, выставочных центрах Gaudeamus и Letňany . Также во время прохождения ярмарки трудоустройства можно познакомится с предложениями работы от разных фирм и прямо на месте договориться о подработке. В перспективе можно остаться в работать в фирме на полный рабочий день.

Вывод

Исходя из опыта чешских студентов, которые обучаются на дневной форме обучения, можно сделать вывод: работать и подрабатывать во время учёбы можно. Предложений на рынке труда достаточно, а студенческая виза позволяет легально трудиться в рамках законодательства. Доходы от подработки могут могут составлять 6 000-10 000 чешских крон, а работа в компаниях по специальности от 17 000 и выше. Главное помнить о том, зачем вы приехали в Чешскую Республику. Если это образование, то планируйте свою деятельность не в ущерб своей основной цели.

Один из выпусков нашей серии интервью «100 вопросов чешскому студенту» мы посвятили студенческой подработке в Чехии. В этом выпуске наши студенты рассказали о своем опыте работы во время учебы в чешском вузе:

Работа для студентов в Чехии 2021

Официально работать на территории Чешской республики могут далеко не все иностранцы. Это право регулируется законом о занятости. Среди тех, кто может официально работать:

1. Студенты с ПМЖ (постоянное место жительства);

2. Обладатели долгосрочной визы ВНЖ по воссоединению семьи;

3. Студенты с долгосрочной студенческой визой типа 23/24;

4. Студенты языковых курсов с правом государственного языкового экзамена;

5. Студенты, которые уже закончили государственное высшее учебное заведение в Чехии.

Все остальные иностранцы, кроме граждан ЕС, должны получить разрешение на работу и изменить тип пребывания на рабочую карту.

Студентам, которые проходят в Чехии подготовку к профессии (Připrava na budoucí povolání), разрешение на работу не требуется.

Что такое «подготовка к профессии»? Это обучение на дневной форме в вузе, средней или средне-специальной школе, а также на языковых курсах с государственным экзаменом. Получается, что любой выпускник школы, студент профессионального училища или языковых курсов имеет право работать и подрабатывать без оформления «голубой» трудовой визы.

Часто случается так, что работодатель, который имеет небольшой опыт работы с иностранцами, оформляет трудовые отношения некорректно. В таких случаях сотрудник рискует после первой проверки получить депортацию за нелегальную работу в стране.

Чтобы избежать подобных ситуаций, за консультацией по вопросам трудоустройства следует обращаться к юристам.

Услуги юридического консалтинга предоставляют некоторые коммерческие организации, которые занимаются интеграцией иностранцев в Чехии. При оформлении страхового полиса через сервис RED PANDA можно получить консультацию юриста бесплатно.

На какую работу можно рассчитывать

В качестве подработки можно рассмотреть «бригады» — этот формат позволяет выбирать удобное для работы время, например, студент может работать только в утренние или только в вечерние часы. Как правило, «бригадники» нужны в магазинах одежды, в ресторанах и фаст-фудах, в туристических точках. Раздают листовки тоже ребята, которые выбрали для себя «бригаду».

За такую работу в среднем платят 80-120 крон в час. Оплата зависит от сферы деятельности и условий работы.

Пандемия повлияла на рынок труда, количество вакансий сократилось. Сейчас «бригадники» работают на складах онлайн-магазинов kosik.cz и rohlik.cz. Устроиться туда можно напрямую или через агентства, которые помогают иностранным студентам с трудоустройством.

Студенты последних курсов предпочитают «бригадам» работу по специальности. Мы уже рассказывали о том, как студент может получить работу в международной компании. Нужно быть готовым к бесплатной стажировке, которая не гарантирует место в штате, но точно поможет получить новые навыки, опыт и строчку в резюме.

Конкурентным преимуществом станет знание языков. Работодатели в Чехии оценят знание немецкого, английского, иногда русского. Чешский язык тоже должен быть на высоком уровне.

Где искать работу

Вакансии для студентов можно найти на профильных сайтах в Интернете. Там есть и вакансии от крупных компаний, и варианты подработки в «бригадах».

Кадровые агентства берут на себя всю ответственность за поиск работы для студентов, но их услуги не бесплатны. Например, Student или Index Nosluš. Популярностью пользуется агентство Česko Evropská Agentura. Там работают с русскоязычными клиентами.

«Бригаду» можно найти на сайтах:

Для студентов старших курсов, которые хотят найти работу по специальности, подойдут сайты:

Ярмарки вакансий — еще одна возможность трудоустроиться или найти оплачиваемую стажировку. Как правило, там можно оставить резюме для крупной компании, получить информацию об актуальных предложениях. Найти ближайшую ярмарку вакансий можно с помощью сайта ikariera. Обычно такие ярмарки проходят в Высшей Школе Экономики, в Технических Университетах (Прага, Брно), в выставочных центрах PVA EXPO и Гаудеамус.

Как оформить рабочие отношения

Обязательно оформляйте свои отношения с работодателем официально! Это единственная возможность урегулировать ситуацию законным способом, если по какой-нибудь причине работодатель откажется выплачивать вам заработанные деньги или выплатит только часть.

Рабочий договор (Pracovní smlouva) — это стандартный контракт, который заключают при приеме на работу на полный рабочий день (40 часов в неделю). У него есть масса преимуществ: соцпакет, медицинская страховка, оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, бонусы компании и т.д.

Соглашение о трудовой деятельности (Dohoda o pracovní činnosti) подписывается, если вы работаете неполный рабочий день (до 20 часов в неделю). В соглашении указывается рабочее время, размер зарплаты и условия ее выплаты, срок действия договора, должностные обязанности. Если по соглашению ваш доход превышает 2500 крон, придется платить страховые взносы 5-8%.

Договор о выполнении работ (Dohoda o provedení prace) заключается с работодателем при условии, что вы будете работать не больше 100 часов в месяц. За год у этого работодателя вы можете трудиться до 300 часов. Договор о выполнении работ может быть заключен одновременно с несколькими работодателями. Никаких отчислений с дохода по этому договору не требуется.

Вывод

Опыт тысяч чешских студентов доказывает, что совмещать очное обучение и подработку реально. На рынке труда много предложений, а законодательство Чешской Республики позволяет иностранцам со студенческой визой легально трудоустроиться.

«Бригады» или подработка в течение нескольких часов в день приносят студентам от 5 до 20 тысяч крон. Студенты старших курсов, которые работают по специальности, могут рассчитывать на зарплату до 30 тысяч крон.

Можно ли работать по студенческой визе в Чехии?

В Чехии, по студенческой визе работать можно. … Ваш работодатель обязан оформить вам разрешение на работу – после этого вы считаетесь его полноценным штатным сотрудником, можете работать полноценный рабочий день – совсем как чехи.

Можно ли студентам работать в Чехии?

Студент по закону Учащиеся высших учебных заведений в соответствии с чешским законодательством могут спокойно подрабатывать в свободное от учебы время. … DPP – dohoda o provedení práce) или договора о рабочей деятельности (чеш. DPČ – dohoda o pracovní činnosti).

Можно ли работать по студенческой визе?

Иностранные студенты в США могут работать по студенческой визе. … Студенческая виза F1 позволяет работать 20 часов в неделю во время учёбы и 40 часов — на каникулах. Без разрешения от миграционной службы можно работать на кампусе в университете и проходить стажировки с первого года обучения.

Можно ли учиться и работать в Чехии?

Исходя из опыта чешских студентов, которые обучаются на дневной форме обучения, можно сделать вывод: работать и подрабатывать во время учёбы можно. Предложений на рынке труда достаточно, а студенческая виза позволяет легально трудиться в рамках законодательства.

Можно ли работать во время языковых курсов в Чехии?

Возможно ли работать во время обучения на курсах? Находясь в Чехии по студенческой визе, вашей основной целью является обучение, поэтому, работать в качестве основной своей деятельности вы, конечно, не можете, но подрабатывать возможно.

Сколько можно работать в Чехии?

Шенгенскую визу открывают тогда, когда заявитель готовится к кратковременной работы в Чехии – до 90 дней. Это связано с тем, что в стране запрещено работать при наличии исключительно биометрического паспорта без визы. Когда планируют работать в Чехии более 90 дней, то открывают долгосрочную визу типа D на один год.

Сколько может зарабатывать студент в Чехии?

Зарплата до 150 Крон в час. Если исходить из максимальной ставки, предел официального заработка на позиции, не требующей образования и специальных навыков, составляет около 15 тысяч крон за год. Но стоит отметить, что 150 Крон выйдет, если работодатель начислит все надбавки.

Можно ли работать в Германии если ты студент?

Согласно закону, иностранный гражданин, приехавший на учёбу в Германию по студенческой визе, имеет право работать 120 полных дней в году или 240 неполных. В эти дни включается как подработка во время учёбы, так и практика.

Можно ли работать по студенческой визе в России?

Работать в России без дополнительных разрешительных документов (разрешение на работу / патент на работу) смогут все иностранные граждане, которые: являются студентами очной формы обучения; … обучаются по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию; в свободное от учёбы время.

Сколько зарабатывают студенты в Америке?

В среднем за неделю работы в США студенты зарабатывают от 250 до 400 долларов. Бывают и совершенно исключительные случаи, когда заработок доходит до 700-1000 долларов в неделю (при 80 часах работы и чаевых это не выглядит так фантастично).

Что нужно для бесплатного обучения в Чехии?

Да, высшее образование в Чехии бесплатное. Но как и в любой стране для обучения в течении нескольких лет нужны документы, виза, жилье и т. д. Кроме этого, нужно выучить язык и подготовиться к вступительным.

Сколько лет можно бесплатно учиться в Чехии?

Бесплатное образование в Чехии на всех уровнях – в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. При этом бесплатным является обучение в период стандартного срока плюс 1 год. Стандартный срок обучения в бакалавриате – 3 или 4 года (в зависимости от специальности), в магистратуре (1,5–2 года), в докторантуре (3–4 года).

Можно ли учиться в Чехии бесплатно?

Ежегодно в Чехию приезжает свыше 39 000 иностранных студентов, планирующих получить высшее образование. При этом на платной основе обучается лишь каждый 7-й – все остальные учатся в стране бесплатно. … Именно поэтому в государственных вузах Чехии учиться бесплатно могут как граждане страны, так и иностранцы.

Сколько стоит обучение в Gostudy?

от 2 500 до 5 000 евро – в зависимости от города обучения (Прага или Брно) и количества часов. В эту стоимость входит комплексное сопровождение: визовая поддержка, помощь в нострификации, подача документов в вузы и консультации по поступлению. Вы также можете оплатить учебу у нас помесячно.

Можно ли поступить в Чехию после колледжа?

В Чехии продолжить обучение после окончания российского колледжа можно бесплатно. Но нужно изучить чешский. Самый высокий уровень чешского – C1 – необходим поступающим в некоторые медицинские вузы Республики. … Поступление в университеты Чехии после колледжа начинается с отправки электронной заявки.

Можно ли работать по студенческой визе в Польше?

Украинцы, которые учатся в польских вузах и находятся в стране на основании студенческой визы, так же могут легально работать в Польше. Однако следует помнить, что со студенческой визой вы можете работать максимум 120 часов в месяц (до 4 часов в день). … документ, подтверждающий его легальное пребывание в Польше